19 - 03 Lễ Thánh Giuse - Bổn Mạng Giáo Xứ Giáo Xứ Qua Các Đời Cha Quản Xứ: Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ 1954 - 1955 Cha Phêrô Maria Nguyễn Xuân Tín 1955 - 1975 Cha Giuse Dương Ngọc Châu 1975 - 1993 Cha Phêrô Hoàng Ngọc Dao 1993 - 2005 Cha Giuse Nguyễn Đức Cường 2005 - 2015 Cha Giuse Trần Đức Liêm 2015 - Đến nay

Bạn đang đọc trang Giáo Xứ
  • Đêm Vọng Mừng Chúa Phục Sinh Tại Nhà Đền Giáo Sở Martinô - Giáo Xứ Tân Bùi 20 - 04 - 2019

  • Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Giáo Sở Martinô - Giáo Xứ Tân Bùi 19 - 04 - 2019

  • Thứ Năm Tuần Thánh Tại Giáo Sở Martinô - Giáo Xứ Tân Bùi 18 - 04 - 2019

  • Mừng Chúa Phục Sinh Tại Nhà Thờ Giáo Xứ 20 - 10 - 2019

  • Thứ Sáu Tuần Thánh - Giáo Họ Tân Ninh Táng Xác Chúa 19 - 04 - 2019

  • Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Nhà Thờ Giáo Xứ 19 - 04 - 2019

  • Thứ Năm Tuần Thánh Tại Giáo Xứ 18 - 04 - 2019

  • Chúa Nhật Lễ Lá 14 - 04 - 2019

2017-12-18Sinh Hoạt Giáo XứTin Tổng Hợp

Giáo Xứ

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Joomlart
Giáo họ Đaminh 1997Giáo họ Phaolô 1994Giáo họ Martinô 1993Giáo họ Mẹ Lên Trời(Tân Ninh) 1955Giáo họ Phêrô(Tân Thịnh) 1995Giáo họ Vinh Sơn(Tân Vượng) 1955 Giáo họ Giuse(Tân An) 1955