19 - 03 Lễ Thánh Giuse - Bổn Mạng Giáo Xứ Giáo Xứ Qua Các Đời Cha Quản Xứ: Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ 1954 - 1955 Cha Phêrô Maria Nguyễn Xuân Tín 1955 - 1975 Cha Giuse Dương Ngọc Châu 1975 - 1993 Cha Phêrô Hoàng Ngọc Dao 1993 - 2005 Cha Giuse Nguyễn Đức Cường 2005 - 2015 Cha Giuse Trần Đức Liêm 2015 - Đến nay

Bạn đang đọc trang Các Giới
 • Giới Thiệu Về Các Giới

 • Mừng Kính Thánh Giuse Thợ - Bổn Mạng Giới Gia Trưởng Giáo Xứ 01 - 05 -2018

 • Lễ Kính Thánh Augustinô - Quan Thầy Giới Trẻ Giáo Xứ 28 - 08 - 2016

 • Buổi Hội Thao Của Giới Trẻ Giáo Xứ - Mừng Kính Thánh Quan Thầy Augustinô 20 - 08 - 2016

 • Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Giuse Thợ - Quan Thầy Giới Gia Trưởng Giáo Xứ 02 - 05 - 2016

 • Tường Thuật Và Cảm Nhận Nhân Ngày Lễ Kính Thánh Augustinô Bổn Mạng Giới Trẻ Giáo Xứ 28 - 08 - 2015

 • Hội Thao Nhân Ngày Lễ Mừng Kính Thánh Augustinô Bổn Mạng Giới Trẻ Giáo Xứ 28 - 08 - 2015

 • Hội Thao Mừng Kính Thánh Augustinô Bổn Mạng Giới Trẻ Giáo Xứ 28 - 08 - 2015 - Vòng Loại Banh Tù Nữ 16- 08 - 2015 Đến 28 - 08 - 2015

 • Phái Đoàn Từ Thiện Chùa Vĩnh Phúc - Sài Gòn Phát Quà Từ Thiện Tại Giáo Xứ 16 - 08 - 2015

 • Thánh Lễ Giới Trẻ Giáo Xứ Chiều Mùng 5 Tết Ất Mùi Và Chương Trình Văn Nghệ Mừng Xuân Mới 2015

 • Buổi Sinh Hoạt Mừng Kính Thánh Ausgutino - Bổn Mạng Giới Trẻ Giáo Xứ 28-08-2014

 • Mừng Kính Thánh Augustino 28-08-2-13 - Video

 • Buổi Sinh Hoạt Mừng Kính Thánh Ausgutino 28-08-2013

 • Lễ Mừng Kính Thánh Augustino 28-08-2013

 • Liên Hoan Mừng Lễ Thánh Augustino 28-08-2013

Sinh Hoạt Các GiớiJoomlart
Giáo họ Đaminh 1997Giáo họ Phaolô 1994Giáo họ Martinô 1993Giáo họ Mẹ Lên Trời(Tân Ninh) 1955Giáo họ Phêrô(Tân Thịnh) 1995Giáo họ Vinh Sơn(Tân Vượng) 1955 Giáo họ Giuse(Tân An) 1955