19 - 03 Lễ Thánh Giuse - Bổn Mạng Giáo Xứ Giáo Xứ Qua Các Đời Cha Quản Xứ: Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ 1954 - 1955 Cha Phêrô Maria Nguyễn Xuân Tín 1955 - 1975 Cha Giuse Dương Ngọc Châu 1975 - 1993 Cha Phêrô Hoàng Ngọc Dao 1993 - 2005 Cha Giuse Nguyễn Đức Cường 2005 - 2015 Cha Giuse Trần Đức Liêm 2015 - Đến nay

Bạn đang đọc trang Cáo Phó & Hiệp Thông
GIÁO XỨ TÂN BÙI
GIÁO HẠT BẢO LỘC - GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT
CÁO PHÓ & HIỆP THÔNG
Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,
Giáo xứ Tân Bùi vừa được tin :
Vinh Sơn Đoàn Văn Minh
Sinh năm: 1956
Hiện ở Giáo họ Tân Vượng - Giáo xứ Tân Bùi
đã an nghỉ trong Chúa
lúc 15 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 05 năm 2016
Nghi thức tẩm liệm lúc: 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2016
Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Bùi,
lúc 05 giờ 00 phút ngày 11 tháng 05 năm 2016
An táng tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Tân Bui
Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho
linh hồn Vinh Sơn sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Giáo xứ Tân Bùi kính báo.
An Tử Thuộc
18 Maria Nguyễn Thị Tơ Giáo họ Martinô - Giáo xứ Tân Bùi
17 Giuse Nguyễn Tất Tiên Giáo họ Martinô - Giáo xứ Tân Bùi
16 Maria Ka Phếu Giáo họ Phaolô - Giáo xứ Tân Bùi
15 Đaminh Maria Trần Văn Định Giáo họ Tân Vượng - Giáo xứ Tân Bùi
14 Đaminh Đặng Thanh Bình Giáo họ Phêrô - Giáo xứ Tân Bùi
13 Simon Võ Thành Sơn Giáo họ Tân Ninh - Giáo xứ Tân Bùi
12 Đaminh Phạm Kim Long Giáo họ Tân An - Giáo xứ Tân Bùi
11 Đaminh Trần Đức Việt Giáo họ Tân Ninh - Giáo xứ Tân Bùi
10 Phêrô Trần Ngọc Thanh Giáo họ Tân An - Giáo xứ Tân Bùi
09 Maria Trần Thị Thuỳ Linh Giáo họ Tân An - Giáo xứ Tân Bùi
08 Bà Cố Maria Lê Thị Minh Nga Giáo họ Martinô - Giáo xứ Tân Bùi
08 Maria Đặng Thị Nhài Giáo họ Tân Vượng - Giáo xứ Tân Bùi
07 Giuse Nguyễn Văn Hoà Giáo họ Tân An - Giáo xứ Tân Bùi
06 Vinhsơn Vũ Mạnh Hùng Giáo họ Tân Vượng - Giáo xứ Tân Bùi
05 Giuse Vũ Văn Hợp Giáo họ Phêrô - Giáo xứ Tân Bùi
04 Maria Ka Phền Giáo họ Phaolô - Giáo xứ Tân Bùi
03 Maria Trần Thị Nhỡ Giáo họ Tân Vượng - Giáo xứ Tân Bùi
02 Đaminh Trần Văn Tư Giáo họ Tân Vượng - Giáo xứ Tân Bùi
01 Giuse Nguyễn Phúc Trình Giáo họ Phêrô - Giáo xứ Tân Bùi
Joomlart
Giáo họ Đaminh 1997Giáo họ Phaolô 1994Giáo họ Martinô 1993Giáo họ Mẹ Lên Trời(Tân Ninh) 1955Giáo họ Phêrô(Tân Thịnh) 1995Giáo họ Vinh Sơn(Tân Vượng) 1955 Giáo họ Giuse(Tân An) 1955