19 - 03 Lễ Thánh Giuse - Bổn Mạng Giáo Xứ Giáo Xứ Qua Các Đời Cha Quản Xứ: Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ 1954 - 1955 Cha Phêrô Maria Nguyễn Xuân Tín 1955 - 1975 Cha Giuse Dương Ngọc Châu 1975 - 1993 Cha Phêrô Hoàng Ngọc Dao 1993 - 2005 Cha Giuse Nguyễn Đức Cường 2005 - 2015 Cha Giuse Trần Đức Liêm 2015 - Đến nay

Bạn đang đọc trang Đoàn Thể
 • Chúa Nhật Lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn Mạng Quý Sơ Tu Hội Mân Côi - Nghi Thức Tuyên Hứa Ban Quản Trị Xứ Đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu Nhiệm Kỳ 2018 - 2020

 • Mừng Kính Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Bổn Mạng Xư Đoàn Têrêsa Giáo Xứ 01 - 10 - 2018

 • Lễ Kính Thánh Monica Bổn Mạng Giới Hiền Mẫu - Ca Đoàn Monica GIáo Xứ 27 - 08 - 2018

 • Nghi Thức Tuyên Xưng Đức Tin Của 101 Em Lớp Kinh Thánh Ba Chúa Nhật 10 - 06 - 2018

 • Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa - Bổn Mạng Hội Lòng Thương Xót 08 -04 - 2018

 • Mừng Kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Bổn Mạng Xứ Đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu Giáo Xứ Tân Bùi 01 - 10- 2017

 • Giáo Xứ Khai Giảng Giáo Lý Năm Học 2017 - 2018 Chủ Đề "Sống Đạo" Các Con Hãy Học Với Thầy

 • Mừng Kính Thánh Monica - Bổn Mạng Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Và Ca Đoàn Monica 27 - 08 - 2017

 • Mừng Kính Thánh Piô X Giáo Hoàng - Bổn Mạng Các Ca Đoàn Giáo Xứ 20 - 08 - 2017

 • Nghi Thức Tuyên Hứa Huynh Trưởng Cấp Một Tại Giáo Xứ Tân Bùi Ngày 09 – 10 - 2016

 • Lễ Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael - Raphael - Gabriel Bổn Mạng Ca Đoàn Thiên Thần 29 - 09 - 2016

 • Mừng Kính Thánh Nữ Monica - Bổn Mạng Ca Đoàn Monica Và Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ 27 - 08 - 2016

 • Mừng Kính Thánh Piô X Giáo Hoàng - Bổn Mạng Các Ca Đoàn Giáo Xứ 21 - 08 - 2016 - Ca Ngợi Lòng Chúa Thương Xót

 • Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương Về Ban Bí Tích Thêm Sức Cho 143 Em Tại Giáo Xứ Chiều Ngày 11 - 06 - 2016

 • Thánh Lễ Lên Đường Của 80 Em Lớp Giáo Lý Vào Đời 3 Ngày 05 - 06 - 2016

Sinh Hoạt Đoàn Thể
Joomlart
Giáo họ Đaminh 1997Giáo họ Phaolô 1994Giáo họ Martinô 1993Giáo họ Mẹ Lên Trời(Tân Ninh) 1955Giáo họ Phêrô(Tân Thịnh) 1995Giáo họ Vinh Sơn(Tân Vượng) 1955 Giáo họ Giuse(Tân An) 1955