19 - 03 Lễ Thánh Giuse - Bổn Mạng Giáo Xứ Giáo Xứ Qua Các Đời Cha Quản Xứ: Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ 1954 - 1955 Cha Phêrô Maria Nguyễn Xuân Tín 1955 - 1975 Cha Giuse Dương Ngọc Châu 1975 - 1993 Cha Phêrô Hoàng Ngọc Dao 1993 - 2005 Cha Giuse Nguyễn Đức Cường 2005 - 2015 Cha Giuse Trần Đức Liêm 2015 - Đến nay

Bạn đang đọc trang Giáo Họ
 • Đêm Vọng Mừng Chúa Phục Sinh Tại Nhà Đền Giáo Sở Martinô - Giáo Xứ Tân Bùi 20 - 04 - 2019

 • Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Giáo Sở Martinô - Giáo Xứ Tân Bùi 19 - 04 - 2019

 • Thứ Năm Tuần Thánh Tại Giáo Sở Martinô - Giáo Xứ Tân Bùi 18 - 04 - 2019

 • Giờ Canh Thức Và Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh Tại Giáo Họ Đaminh 24 - 12 - 2018

 • Giáo Họ Tân Ninh Kết Thúc Tháng Mân Côi Kính Đức Mẹ 2018

 • Lễ Tạ Ơn Và Mừng Cha Đaminh Vũ Hàn Giang Tân Quản Nhiệm Giáo Họ Martinô Ngày 16 - 09 - 2019

 • Mừng Kính Thánh Đaminh - Bổn Mạng Giáo Họ Đaminh 08 - 08 - 2018

 • Đức Tân Giám Mục Giuse Nguyễn Đức Cường Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa Về Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Tại Giáo Sở Dà Lơ Nghềt - Giáo Xứ Tân Bùi Ngày 28 -10 - 2018

 • Mừng Kính Thánh Phêrô Tông Đồ - Quan Thầy Giáo Họ Tân Thịnh 29 - 06 – 2018

 • Mừng Kính Thánh Giuse Thợ - Bổn Mạng Giáo Họ Tân An 01 - 05 - 2018

 • Lễ Kính Thánh Vinh Sơn - Bổn Mạng Giáo Họ Tân Vượng 05 - 04 - 2018

 • Đêm Canh Thức Mừng Chúa Phục Sinh Tại Giáo Họ Đaminh 31 - 03 - 2018

 • Đêm Canh Thức Mừng Chúa Phục Sinh Tại Giáo Sở Phaolô 31 - 03 - 2018

 • Video Hoạt Cảnh Cuộc Tử Nạn Của Chúa Giêsu Kitô Tại Giáo Sở Phaolô 30 - 03 - 2018

 • Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Giáo Họ Đaminh - Giáo Xứ Tân Bùi 30 - 03 - 2018

Sinh Hoạt Giáo Họ

Tổng Quan Về Các Giáo Họ
Joomlart
Giáo họ Đaminh 1997Giáo họ Phaolô 1994Giáo họ Martinô 1993Giáo họ Mẹ Lên Trời(Tân Ninh) 1955Giáo họ Phêrô(Tân Thịnh) 1995Giáo họ Vinh Sơn(Tân Vượng) 1955 Giáo họ Giuse(Tân An) 1955