19 - 03 Lễ Thánh Giuse - Bổn Mạng Giáo Xứ Giáo Xứ Qua Các Đời Cha Quản Xứ: Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ 1954 - 1955 Cha Phêrô Maria Nguyễn Xuân Tín 1955 - 1975 Cha Giuse Dương Ngọc Châu 1975 - 1993 Cha Phêrô Hoàng Ngọc Dao 1993 - 2005 Cha Giuse Nguyễn Đức Cường 2005 - 2015 Cha Giuse Trần Đức Liêm 2015 - Đến nay

Bạn đang đọc trang Giáo Xứ
  • Giờ Canh Thức Và Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh Tại Giáo Họ Đaminh 24 - 12 - 2018

  • Đêm Văn Nghệ Và Hội Chợ Ẩm Thực Mừng Chúa Giáng Sinh Đêm 25 - 12 - 2018

  • Giờ Diễn Nguyện Và Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh Đêm 24 - 12 - 2018

  • Giáo Họ Tân Ninh Kết Thúc Tháng Mân Côi Kính Đức Mẹ 2018

  • Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Trường Thịnh RCJ Ngày 28 - 10 -2018

  • Giáo Xứ Hành Hương Năm Thánh Tại Nhà Thờ Kala - Hạt Di Linh Ngày 23 - 10 - 2108

  • Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 10 - 10 - 2018

  • Chúa Nhật Lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn Mạng Quý Sơ Tu Hội Mân Côi - Nghi Thức Tuyên Hứa Ban Quản Trị Xứ Đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu Nhiệm Kỳ 2018 - 2020

2017-12-18Sinh Hoạt Giáo XứTin Tổng Hợp

Giáo Xứ

Videos
Joomlart
Giáo họ Đaminh 1997Giáo họ Phaolô 1994Giáo họ Martinô 1993Giáo họ Mẹ Lên Trời(Tân Ninh) 1955Giáo họ Phêrô(Tân Thịnh) 1995Giáo họ Vinh Sơn(Tân Vượng) 1955 Giáo họ Giuse(Tân An) 1955