19 - 03 Lễ Thánh Giuse - Bổn Mạng Giáo Xứ Giáo Xứ Qua Các Đời Cha Quản Xứ: Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ 1954 - 1955 Cha Phêrô Maria Nguyễn Xuân Tín 1955 - 1975 Cha Giuse Dương Ngọc Châu 1975 - 1993 Cha Phêrô Hoàng Ngọc Dao 1993 - 2005 Cha Giuse Nguyễn Đức Cường 2005 - 2015 Cha Giuse Trần Đức Liêm 2015 - Đến nay

Bạn đang đọc trang Giáo Xứ ĐMHCG
 • Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 10 - 10 - 2018

 • Mừng Kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu Bổn Mạng Ca Đoàn Têrêsa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Ngày 01 - 10 - 2018

 • Đức Cha Antôn Giám Mục Giáo Phận Về Ban Bí Tích Thêm Sức Cho 32 Em Tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Ngày 06 - 08 - 2018

 • Đức Tân Giám Mục Giuse Nguyễn Đức Cường - Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa Dâng Thánh Lễ Tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 07 - 2018 - Giáo Hạt Bảo Lộc

 • Mừng Kính Thánh Anrê Phú Yên - Bổn Mạng Giáo Lý Viên Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 29 - 07 -2018

 • Thánh Lễ Lên Đường 01 - 07 - 2018 Tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 • Nghi Thức Tuyên Xưng Đức Tin Tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 17 - 06 -2018

 • Bổn Mạng Giáo Họ Antôn - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 13 - 06 - 2018

 • Rước Lễ Lần Đầu Tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa 03 - 06 -2018

 • Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Bế Mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ 26 - 05 - 2018

 • Mừng Kính Thánh Đaminh Xaviô - Bổn Mạng Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 06 - 05 -2018

 • Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Khai Mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ 05 - 05 - 2018

 • Mừng Kính Thánh Giuse Thợ - Bổn Mạng Giới Gia Trưởng Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 01 - 05 - 2018

 • Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa - Bổn Mạng Hội Lòng Thương Xót Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 08 - 04 - 2018

 • Giáo Họ Vinh Sơn - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Mừng Bổn Mạng 05 - 04 - 2018

Sinh Hoạt Giáo Xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp

Lịch Sử Giáo Xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp
Trước năm 1975 nơi đây là khu vườn chè, có diện tích 90 ha do các hộ dân Tân Bùi thời đó quản lý. Sau năm 1975, được chính quyền xã đặt làm khu giãn dân, phân chia từng lo cho dân cư trong xã và dân noi khác đến ở.
Hoàn cảnh ra đời của Giáo họ có nhiều khó khăn. Vào năm 1988, về mặt Giáo quyền thì thuộc Giáo họ Tân Thịnh, các cụ trong làng tổ chức đọc kinh từng gia đình, với tính cách khu xóm. Đến năm 1993, kêu gọi các gia đình tổ chức mua đất lập Nhà Đền. Người đầu tiên đứng ra tổ chức là ông Ngô Viết Vụ. Đến tháng 6-1993, Cha Quản xứ Giuse Dương Ngọc Châu thành lập Giáo họ và đặt tên là Giáo họ Mẹ Hằng Cứu Giúp, được tách ra từ Giáo họ Tân Thịnh.
Lễ Quan Thầy Giáo họ được kính trong thể vào ngày 10-10 hàng năm.
Giáo họ chia ra làm 5 khu, mỗi khu có một Khu trưởng phụ trách:
1. Khu 1 : ông Đaminh Đặng Văn Ước.
2 Khu 2 : ông Giuse Hoàng Thanh Bình
3 Khu 3 : ông Phanxicô Nguyên Hân Thoại
4 Khu 4 : ông Gioan Baotixita Trần Văn Hòa
5 Khu 5 : ông Giuse Ngô Văn Cẩn
Hiện nay, Giáo họ gồm 430 gia đình Công giáo với 2.100 nhân khẩu.
CÁC ĐOÀN THỂ:
1. Đội Mai táng : được thành lập vào ngày 10-10-1992, gồm có 40 người tham gia. Ngoài công việc chính của Đội là lo liệu việc mai táng người trong Giáo họ qua đời, Đội còn phụ trách giờ kinh tối vào Thứ Sáu hàng tuần tại Nhà Đền Giáo họ.
2. Hội Đồng hương Xuân Bảng ( Kẻ Bảng ) : được thành lập năm 1994, gồm 50 người. Hội phụ trách giờ kinh tối Thứ Ba hàng tuần tại Nhà Đền Giáo họ.
3. Ca đoàn : được thành lập vào ngày 24-6-1993, gồm có 30 anh chị em ca viên. Thánh Gioan Baotixita được chọn làm Bổn Mạng. Ngoài công việc chuyên môn là phụ trách hát lễ Chúa Nhật tại Nhà Đền Giáo họ, Ca đoàn còn phụ trách hát lễ tại Nhà Thờ Giáo xứ theo tuần được phân chia ( 9 tuần một lần ). Ca đoàn tập tập hát và sinh hoạt vào các tối Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30
4. Hôi Gia Trưởng : được thành lập vào ngày 01-5-2000 gồm có 30 người tham gia. Hội phụ trách giờ kinh tối Thứ Tư hàng tuần tại Nhà Đền Giáo họ và sinh hoạt tại Giáo xứ vào Thứ Tư đầu tháng.
5. Hôi Hiền mâu : được thành lập năm 1993, gồm có 100 hội viên. Hội phụ trách giờ kinh tối Thứ Bảy hàng tuần tại Nhà Đền Giáo họ và sinh hoạt định kỳ tại Giáo xứ.
6. Hội Phụ Huynh Giáo lý : được thành lập vào năm 2002, hiện có 6 người. Hiện nay hội phụ trách giờ chầu vào tối Chúa Nhật hàng tuần tại Nhà Đền Giáo họ.
7. Hội Giúp Lễ : trách nhiệm các lễ trong Giáo họ
8. Hội trống : trách nhiệm các cuộc rước kiệu, đám tang.
9. Ban Giáo ly : Tổng số học sinh các lớp Giáo lý là : 348 em.
Tổng số Giáo lý viên là: 21 người.
NHÀ ĐỀN GIÁO HỌ:
Năm 1993, Giáo họ đã mua khu đất Nhà Đền hiện nay từ lô đất của một tư nhân với một căn nhà có diện tích 55m2. Sau đó dựng tạm một ngôi Nhà Đền bằng gỗ lợp tôn, mặt cuối Nhà Đền quay về hướng nam.
Tháng 8-1998, Nhà Đền được chỉnh trang, làm thêm gian cung thánh, tôn tạo nền, xoay Nhà Đền mặt cuối về hướng đông, xây hàng rào, làm cổng.
Nhà Đền Giáo họ hiện nay có kích thước dài 23m, rộng 17m, vách gỗ, mái lợp tôn, đầu Nhà Đền có gác chuông.
Tháng 8-2003, Giáo họ mua thêm 3.089m2 đất giáp ranh sau Nhà Đền. Tổng diện tích hiện nay là 5.862m2.
Tại Nhà Đền Giáo họ, có Thánh Lễ hàng tuần vào ngày Chúa Nhật. Hàng ngày vào buổi tối có đánh chuông đọc kinh khấn Đức Mẹ, phân chia cho các hội đoàn trong Giáo họ phụ trách. Các hội đoàn trong Giáo họ cũng có Lễ Bổn mạng riêng.
BAN PHẦN VIỆC GIÁO HỌ QUA CÁC THỜI KỲ:
Nhiệm kỳ 1991 – 1994
Thời Cha Quản xứ Phêrô Hoàng Ngọc Dao
TÊN THÁNH – TÊN GỌI CHỨC DANH
1. Đaminh Ngô Viết Vụ - Trùm Chánh
Nhiệm kỳ 1994 – 1997
Thời Cha Quản xứ Phêrô Hoàng Ngọc Dao
TT - TÊN THÁNH – TÊN GỌI CHỨC DANH
1. Giuse Trần Văn Ngôn - Trùm Chánh
2. Giuse Trịnh Đình Nhất - Trùm Phó
3. Giuse Trần Văn Hữu - Quản Giáo
4. Vinhsơn Ngô Văn Tẩu - Quản Giáo
5. Maria Đặng Thị Hồng (Kiện) - Quản Giáo
6. Maria Nguyễn Thị Dịu - Quản Giáo
Nhiệm kỳ 1997 – 2000
Thời Cha Quản xứ Phêrô Hoàng Ngọc Dao
TT - TÊN THÁNH – TÊN GỌI CHỨC DANH
1. Đaminh Ngô Viết Vụ Trùm Chánh
2. Vinhsơn Ngô Văn Tẩu - Trùm Phó
3. Tômasô Nguyễn Văn Huynh Quản Giáo
4 Phaolô Trần Đức Ngoạt - Quản Giáo
5. Maria Đặng Thị Hồng (Kiện) - Quản Giáo
6. Anna Nguyễn Thị Dịu - Quản Giáo
Nhiệm kỳ 2001 – 2004
Thời Cha Quản xứ Phêrô Hoàng Ngọc Dao
TT - TÊN THÁNH – TÊN GỌI CHỨC DANH
1. Vinhsơn Ngô Văn Tẩu - Trùm Chánh
2. Đaminh Nguyễn Văn Tân - Trùm Phó
3. Phaolô Trần Đức Ngoạt - Trùm Phó
4. Tômasô Phạm Công Thịnh - Quản Giáo
5. Martinô Mai Đình Phược - Quản Giáo
6. Anna Nguyễn Thị Dịu - Quản Giáo
7. Maria Đặng Thị Hồng (Kiện) - Quản Giáo
Nhiệm kỳ 2004 – 2007
Thời Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Đức Cường
TT - TÊN THÁNH – TÊN GỌI CHỨC DANH
1. Đaminh Nguyễn Văn Vấn - Trùm Chánh
2. Martinô Mai Đình Phược - Trùm Phó
3. Tômasô Phạm Công Thịnh - Trùm Phó
4. Giuse Nguyễn Duy Đức - Quản Giáo
5. Giuse Hồ Ngọc Ẩn - Quản Giáo
6. Maria Lê Thị Thái Hòa - Quản Giáo
7. Maria Vũ Thị Thược - Quản Giáo
Nhiệm kỳ 2007 – 2010
Thời Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Đức Cường
TT - TÊN THÁNH – TÊN GỌI CHỨC DANH
1. Đaminh Nguyễn Văn Vấn - Trùm Chánh
2. Martinô Mai Đình Phược - Trùm Phó
3. Phanxicô Nguyễn Huấn Thoại -Quản Giáo
4. Giuse Nguyễn Duy Đức - Quản Giáo
5. Maria Nguyễn Thị Tươi - Quản Giáo
6. Maria Nguyễn Thị Thơm - Quản Giáo
Joomlart
Giáo họ Đaminh 1997Giáo họ Phaolô 1994Giáo họ Martinô 1993Giáo họ Mẹ Lên Trời(Tân Ninh) 1955Giáo họ Phêrô(Tân Thịnh) 1995Giáo họ Vinh Sơn(Tân Vượng) 1955 Giáo họ Giuse(Tân An) 1955